A - KONTO, s.r.o

A - KONTO, s.r.o

Pribinova 86/463
920 01 Hlohovec
IČO: 36246719
DIČ: SK2021605003

Informácie o kancelárii A - KONTO, s.r.o

Činnosť ekonomickej kancelárie Ing. Márie Sobolčiakovej sa začala v prvej polovici deväťdesiatych rokov. Služby boli poskytované prostredníctvom fyzickej osoby - daňového poradcu, člena SKDP a SKCÚ. Neskôr sa firma pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá v súčasnosti zamestnáva sedem odborných pracovníkov.

 

Prehľad služieb:

* kompletné spracovanie jednoduchého účtovníctva, vrátane potrebných výkazov a daňového priznania;

* komplexné vedenie podvojného účtovníctva (podrobnejšie TU)

* vedenie kompletnej mzdovej agendy vrátane personalistiky (podrobnejšie TU)

* vedenie daňovej evidencie, daňové poradenstvo:

- Daň z príjmov PO;

- Daň z príjmov FO;

- Daň z pridanej hodnoty;

- Daň z motorových vozidiel;

- Daňová optimalizácia;

- Previerky daní;

* zabezpečenie auditu, auditorské služby;

* zastupovanie pred inštitúciami (podrobnejšie TU)

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Mária Sobolčiaková - konateľka spoločnosti, daňový poradca číslo osvedčenia 561/98, certifikovaný účtovník - II. stupeň, asistent audítora č. 2679 mob: 0915 779 060

 

Ďalšie kontakty nájdete TU

Cena za služby A - KONTO, s.r.o

Podľa platného cenníka.

Kde nás nájdete?